Trang chủ

Lê Thị Hà My and Nguyễn Thái Bình are now friends
11 minutes ago
Nguyễn Thái Bình posted photos
4 hours ago
Nguyễn Thái Bình posted a video
Tài liệu Giáo khoa Môn phái Thanh Long Võ Đạo
4 hours ago
Nguyễn Thái Bình posted a video
Tài liệu Võ cổ truyền Việt Nam có lời thiệu
4 hours ago
More…

Trụ tấn công


Tấn pháp là phép trụ vững hai chân khi tập luyện và chiến đấu. Công pháp võ học quy định Anlongdo tập hợp 15 thế tấn. Trong đó, có 3 nhóm tấn: Cao - Vừa - Thấp.

Giữa các nhóm tấn, mức độ dễ dàng khi di chuyển là từ nhóm cao đến nhóm vừa và nhóm thấp là nhóm có những thế tấn di chuyển chậm nhất. Khi tập tấn, cần thực hiện chính xác kỹ thuật của từng thế tấn. Có những đặc điểm kỹ thuật của các thế tấn cần phải lưu ý như sau:

* Nhóm 1: Thượng tấn (cao)
1. Tượng tấn: Hai bàn chân khép sát vào nhau.
2. Miêu tấn: Hai đầu gối cũng như hai bàn chân đều khép sát nhau.
3. Kê tấn: Nâng đầu gối của chân co càng cao càng tốt, với bàn chân ngóc lên.
4. Hạc tấn: Nâng đầu gối của chân co càng cao càng tốt, với mũi bàn chân chỉ xuống.
5. Phụng tấn: Bàn chân sau nằm ngang. Mông sau gióng xuống sẽ ngang với bàn chân sau. Đầu gối chân trước gập một góc tù và hướng tới trước.

* Nhóm 2: Trung tấn (vừa)
6. Hổ tấn: Hai bàn chân song song.
7. Long tấn: Bàn chân trước xéo tới 45 độ so với đường nối giữa hai bàn chân. Đầu gối trước gập tới, nếu gióng xuống sẽ ngang với ngón cái của bàn chân. Chân sau thẳng ở gối.
8. Mã tấn: Bàn chân sau nằm ngang. Mông sau gióng xuống sẽ ngang với bàn chân sau. Bàn chân trước hướng tới hoặc xéo tới 45 độ so với đường nối giữa hai bàn chân. Chân trước thẳng ở gối.
9. Xà tấn: Hai bàn chân song song. Bàn chân sau nhón gót.
10. Hùng tấn: Hai chân tách ra. Đầu gối chân sau hơi quì trên đất và ức bàn chân sau chạm đất. Bàn chân trước hơi ngang.

* Nhóm 3: Hạ tấn (thấp)
10. Báo tấn: Bàn chân sau nhón gót. Mông sau ngồi trên gót chân. Hai đầu gối theo hai phương tạo nên góc 90 độ
11. Sư tấn: Ức bàn chân sau đặt xuống đất và đầu gối hơi chạm đất. Bàn chân trước đặt ngay trước bàn chân sau.
12. Lân tấn: Ngồi xổm. Nghiêng dài một bên. Bắp vế chân sau áp sát mặt đất.
14. Hầu tấn: Trở lại tư thế Hổ tấn.
15. Quy tấn: Thu 4 bước chân trở lại Tượng tấn.

Read more…

ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC

Paused... « »
 • 2.
  Hào khí Việt Nam
 • 5.
  Con rồng Việt Nam
 • 1.
  Hành khúc Võ cổ truyền Việt Nam
 • 7.
  Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh
 • 8.
  Rồng đen quy ẩn
 • 10.
  Lạc Việt Võ Đạo
 • 3.
  Võ cổ truyền Tổ quốc Việt Nam
 • 9.
  Hào khí Lạc Việt
 • 4.
  Võ cổ truyền Việt Nam
 • 6.
  Nòi giống Tiên Rồng

PHIM ẢNH TÀI LIỆU

Song quải côn
Song quải côn
Song quải côn
Song quải côn
Song quải côn
Song quải côn
Song quải côn
Tấn nhất côn

Sinh nhật thành viên

Birthdays Tomorrow

Trạng thái hoạt động

Lê Thị Hà My and Nguyễn Thái Bình are now friends
11 minutes ago
Nguyễn Thái Bình posted photos
4 hours ago
Nguyễn Thái Bình posted a video
Tài liệu Giáo khoa Môn phái Thanh Long Võ Đạo
4 hours ago
Nguyễn Thái Bình posted a video
Tài liệu Võ cổ truyền Việt Nam có lời thiệu
4 hours ago
Nguyễn Thái Bình posted a video
Bài Thần đồng quyền có 10 câu thiệu diễn thế (36 kỹ thuật liên hoàn)
4 hours ago
Nguyễn Thái Bình shared their group on Facebook
6 hours ago
Nguyễn Thái Bình shared their group on Facebook
7 hours ago
Nguyễn Thái Bình shared their group on Facebook
7 hours ago
Nguyễn Thái Bình shared their video on Facebook
7 hours ago
Nguyễn Thái Bình shared their video on Facebook
7 hours ago
Nguyễn Thái Bình shared their video on Facebook
7 hours ago
Nguyễn Thái Bình posted a video
Thị phạm: Võ sư Trần Bửu Duyên
7 hours ago
Nguyễn Thái Bình posted a video
Bài có 36 động tác, được đưa vào chương trình dạy cho bậc Trung học Cơ sở
8 hours ago
Nguyễn Thái Bình posted a video
Bài có 27 động tác, được đưa vào giảng dạy ở bậc Tiểu học
8 hours ago
Nguyễn Thái Bình shared their video on Facebook
8 hours ago
Nguyễn Thái Bình liked Nguyễn Thái Bình's video
8 hours ago
Nguyễn Thái Bình posted a video
Tài liệu Giáo khoa võ thuật
8 hours ago
Nguyễn Thái Bình published an article
10 hours ago
Nguyễn Thái Bình published an article
11 hours ago
Nguyễn Thái Bình shared their photo on Facebook
20 hours ago
Nguyễn Thái Bình liked Nguyễn Thái Bình's photo in World Federation Of Vietnam Vocotruyen
20 hours ago
Nguyễn Thái Bình posted a photo in World Federation Of Vietnam Vocotruyen
V/v. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn và Kiện toàn Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam đến hết nhiệm kỳ V (2018 - 2023)
21 hours ago
Nguyễn Thái Bình shared their group on Facebook
21 hours ago
Nguyễn Thái Bình shared their group on Facebook
21 hours ago
Nguyễn Thái Bình published an article
yesterday
Nguyễn Thái Bình published an article
yesterday
Nguyễn Thái Bình shared their article on Facebook
yesterday
Nguyễn Thái Bình shared their article on Facebook
yesterday
Nguyễn Thái Bình shared their article on Facebook
yesterday
Nguyễn Thái Bình published an article
yesterday
Nguyễn Thái Bình shared their article on Facebook
yesterday
Nguyễn Thái Bình liked Nguyễn Thái Bình's article Quyết định số 11/2022/QĐ-ALD: Ban hành Chương trình đào tạo
yesterday
Lê Hoàng Phúc Lâm shared their group on Facebook
yesterday
Lê Hoàng Phúc Lâm and Nguyễn Thái Bình are now friends
yesterday
Nguyễn Thái Bình updated their profile photo
yesterday
Nguyễn Thái Bình shared their group on Facebook
yesterday
Nguyễn Thái Bình shared their group on Facebook
yesterday
Lê Hoàng Phúc Lâm, Lê Thị Mỹ Tiên, Tô Kim Hương and 3 more joined Anlongdo
yesterday
Cao Thị Anh Thư updated their profile photo
Monday
Cao Thị Anh Thư updated their profile photo
Monday
Cao Thị Anh Thư updated their profile photo
Monday
Cao Thị Anh Thư updated their profile photo
Monday
Cao Thị Anh Thư updated their profile photo
Monday
Lê Thị Phương Quỳnh is now friends with Trương Ngọc Chúc and Nguyễn Thái Bình
Monday
Nguyễn Vũ Nhật Huy and Nguyễn Thái Bình are now friends
Monday
Chề Lồng Ngần and Nguyễn Thái Bình are now friends
Monday
Cao Thị Anh Thư and Nguyễn Thái Bình are now friends
Monday
Nguyễn Trọng Trí and Nguyễn Thái Bình are now friends
Monday
Trần Anh Hoài liked Nguyễn Thái Bình's blog post Lý thuyết khảo hạch
Monday
Hồ Đức Thiên Ân and Nguyễn Thái Bình are now friends
Monday
More…